Om Ulla Forsell
Vernissage på Galleri Landborg den 28 juni 2008

En av världens främsta glasforskare, Susanne Frantz från USA, öppnade den nya permanenta studioglasutställningen i Växjö för drygt en månad sedan. Hon inledde sitt anförande med att ställa frågan: Vad är studioglas? Hon tyckte inte att hon kunde ge ett bra svar. Studioglas är ett föränderligt och inte helt entydigt begrepp.

Men när det handlar om Ulla Forsell är det lätt. Hon har själv gett en formell definition: Studioglaskonstnären äger sin produktion, har hela processen i sin hand, men hon är också den som i sin verksamhet och med sitt glas personifierar svensk studioglas.

Ulla har arbetat som fri konstnär  i egen hytta på Södermalm i Stockholm sedan 1974, oemottaglig för brukens locktoner.  Hon är en av pionjärerna som skapade ett annorlunda svenskt glas på 70 och 80-talet  genom ett nytt förhållningssätt till glaset , genom ett nytt uttryck och genom sin omsorg om själva glashantverket . Glas till nytta, glas till lust, bruksglas och unikt konstglas. Ulla har betytt oerhört mycket för studioglasets utveckling och fortbestånd i Sverige . Hon var med och startade blås&knåda i Stockholm och har hela tiden varit aktiv där, aktiv i KIF, aktiv i Glasakademin , aktiv i  arbetet för ett museum för svenskt studioglas och för  den etablering i Växjö, som nu blivit verklighet.

Glas i glädje, glas i frihet , Flowers forever, FlowerPower har stått som rubriker på utställningar och recensioner. Ullas glas präglas av färg, sinnlighet, humor och fantasi, lekfullhet, skönhet –en glaskonst, som är vacker och dekorativ ändå inte är ytlig utan förmedlar budskap och engagemang, känslor och stämningar. Någonting finns alltid under ytan.

Studioglaset har från allra första början varit internationellt och Ulla har alltid varit och är en mycket aktiv medlem av den stora glasfamiljen. Hon har farit runt i världen, ställt ut, lärt ut och inspirerats. Pristagare redan på den första stora internationella utställningen i Coburg 1977 för sitt Glasslott med gyllene tinnar och torn . Senast fick hon ett prestigefyllt pris i Kanazawa i Japan för Flower Power år 2007. Hennes glas finns på museer över hela världen, i Danmark, Tyskland, England på V&A, i USA på Corning och i Japan.

Faten har funnits hela vägen, en grundform för glasblåsaren, faten som från början var bildbärare och så småningom blivit bärare av skulpturala former, fiskar, citroner, vallmo och rosor

Spegelväggarna har kommit senare, handblåsta skimrande väggar för speglingar, reflexer, kanske minnen. Tekniken har utvecklats och förfinats.

Glasburarna visar ytterligare en sida av Ullas konstnärsskap och har väl ett annat budskap, om instängdhet, fångenskap- "må tusen blommor blomma" hade också en annan inte så idyllisk  sida.

Se Ullas glas på Smålands museum: den blå skålen Skål! med den uppstickande handen. Se Luftslottet, se den höga Stormstegen, se den stora Karpen, det bräckliga japanska huset, drakskålen, bärglasen och mycket mera i Växjö. Men se och gläds framförallt åt vad Ulla Forsell och Galleri Landborg visar här idag!