Innehåll

Vad är studioglas?

Studioglasets historia

Glas i Sverige efter 1960

Glasutbildningen i Sverige  

Det svenska studioglaset

Studioglasets betydelse

Sammanfattning

Litteratur om glas

Utställningskataloger

Utställningar 1960 –1999

Summary in English

I kapitlet om det svenska studioglaset behandlas

blås&knåda
Åsa Brandt
Ulla Forsell
Anders Wingård
Paula Bartron
Helena Gibson
Gunilla Kihlgren
Jonas Rooth
Per B Sundberg

I kapitlet om studioglasets betydelse behandlas

Studioglasets strukturella betydelse.

Bevarandet av hantverkstraditionen

Det fanns en marknad för handgjort glas.

Glasundervisningen.

Studioglashyttorna
som experiment-
verkstäder
.

Ett nytt förhållningssätt till glaset.

Det internationella nätverket.

Glasbruken och studioglaset