klotgif

 

Uppsats: Svenskt studioglas- ett vitaliserande fenomen

Fat av Ulla Forsellforsellfat


Glasakademins Hus-ett bildspel.

Ensam med glaset. Om Anders Wingård

Swedish Studio Glass. GAS 2002

Om Ulla Forsell. Tal vid utställning 2008.

Mitt liv med studioglaset. 

 

 

 

om Studioglas

Under mina två år i Glasakademins Hus i Baskemölla mötte jag många människor, fascinerade av glas. För besökare i alla åldrar blev mötet med studioglaset en inspirerande och ofta omtumlande upplevelse.

Jag fick många frågor: var kan man se mera, var kan man lära sig mera, var kan man köpa studioglas?

Glasakademins hemsida kan man hitta många svar. Svenska glaskonstnärer visar upp sin bredd i ett förnämligt bildmaterial. Glasakademins kalendarium presenterar de flesta studioglasutställningarna i Sverige och en del av de mest betydelsefulla utanför vårt land. Hemsidan har också en mycket bra länklista.

Min sida har tänkts vara ett komplement. Färre, men kommenterade länkar, litteratur som jag tycker är läsvärd, presentation av samlingar och museer, som visar studioglas och av gallerier, butiker och hyttor, som säljer studioglas.

Aktuellt om studioglas har presenterat ett blandat utbud av händelser, recensioner och egna reflektioner. Aktuellt uppdateras inte längre men materialet finns tillsvidare att läsa i arkivet, som ett stycke studioglashistoria.

 

 

Vad är STUDIOGLAS?

I Sverige definieras studioglas numera som ett glas från en mindre verkstad, där en eller ett fåtal konstnärer har hela ansvaret för sin produktion, från formgivning till utförande, marknadsföring och försäljning. Studioglaskonstnärerna arbetar aktivt med glas, men kan anlita assistenter eller specialister för att utföra olika moment.

Glas till nytta, glas till lust, bruksglas och unikt konstglas.
STUDIOGLAS står för experiment, frihet, lust och lidelse för glaset. 

 

 

dy>