klotgif

 

Uppsats: Svenskt studioglas- ett vitaliserande fenomen

Fat av Ulla Forsellforsellfat

Glasakademins Hus-ett bildspel.

"Kross". Ahlin&Lehtonenkross

 

Mitt liv med studioglaset. 

 

 

 

om Studioglas

Under mina två år i Glasakademins Hus i Baskemölla mötte jag många människor, fascinerade av glas. För besökare i alla åldrar blev mötet med studioglaset en inspirerande och ofta omtumlande upplevelse.

Jag fick många frågor: var kan man se mera, var kan man lära sig mera, var kan man köpa studioglas?

Glasakademins hemsida kan man hitta många svar. Svenska glaskonstnärer visar upp sin bredd i ett förnämligt bildmaterial. Glasakademins kalendarium presenterar de flesta studioglasutställningarna i Sverige och en del av de mest betydelsefulla utanför vårt land. Hemsidan har också en mycket bra länklista.

Min sida har tänkts vara ett komplement. Färre, men kommenterade länkar, litteratur som jag tycker är läsvärd, presentation av samlingar och museer, som visar studioglas och av gallerier, butiker och hyttor, som säljer studioglas.

Aktuellt om studioglas har presenterat ett blandat utbud av händelser, recensioner och egna reflektioner. Aktuellt uppdateras inte längre men materialet finns tillsvidare att läsa i arkivet, som ett stycke studioglashistoria.

 

 

Vad är STUDIOGLAS?

Studioglas betecknar glas tillverkat i en enskild verkstad eller hytta till skillnad från ett industriellt tillverkat glas.

Studioglas fick under 1960-talet och de närmaste decennierna en mera specifik betydelse. I Amerika började man tillverka glasugnar, som kunde användas i studiomiljö och med stor entusiasm började man utnyttja materialets möjligheter. Glas skulle vara ett medium för den enskilde konstnären; formgivaren och glasblåsaren skulle vara samma person, glaset skulle bära konstnärens uttryck. Kunskapen om hantverket skulle bevaras och vidareutvecklas. Studioglasrörelsen spreds snabbt till Europa, men begreppet studioglas har efter hand breddats och förändrats.

I Sverige definieras studioglas numera som ett glas från en mindre verkstad, där en eller ett fåtal konstnärer har hela ansvaret för sin produktion, från formgivning till utförande, marknadsföring och försäljning. Studioglaskonstnärerna arbetar aktivt med glas, men kan anlita assistenter eller specialister för att utföra olika moment.

Glas till nytta, glas till lust, bruksglas och unikt konstglas.
STUDIOGLAS står för experiment, frihet, lust och lidelse för glaset.