klotgifosynlig

Sverige
Smålands museum i Växjö
The Glass Factory i Boda
Röhsska Museet i Göteborg
Nationalmuseum i Stockholm


 

Danmark
Glasmuseet i Ebeltoft

ebeltoft

Designmuseum Danmark i Köpenhamn

katalog

Museet for Moderne Glaskunst i Köpenhamn

ingang

Annebergsamlingarna


Tyskland

Museum Hentrich i Düsseldorf

ddorf Bilden visar studiegalleriet.

Glasmuseet i Frauenau

fraunau Bilden visar en glasmonter med objekt av Erwin Eisch.

Glasmuseet i Coburg

rosenauFrån Veste Coburgs hemsida

Immenhausen Glasmuseum

Wertheim Glasmuseum

Linnich Glasmalereimuseum

Lauscha

Coesfeld-Lette


England

Victoria&Albert

 

 

om Museer som visar studioglas

 

Smålands museum-Sveriges Glasmuseum äger 30 000 glasföremål. Samlingen består av bruks- och servisglas från över 100 svenska glasbruk från 1500-talet till 2000-talet, och konstglas från både glasbruken och de oberoende glashyttorna.

Maj 2008 invigdes den nya permanenta  studioglasutställningen på Smålands museum i samarbete med Glasakademin, med verk av 70 aktiva studioglaskonstnärer. Utställningen är fortfarande under utveckling och den bästa samlade utställningen av svenskt studioglas.

The Glass Factory i Boda öppnade år 2011. Glasmuseet innehåller konstglassamlingarna/arkiven från glasbruken Kosta, Åfors, Boda och Johansfors. En del av samlingarna visas i en permanent välgjord utställning. Dessutom visas tillfälliga utställningar av svenska och utländska studioglaskonstnärer. En glashytta drivs i anslutning till utställningarna. Många aktiviteter pågår och utgår från museet.

Röhsska museet har en stor samling äldre och modernt glas, även studioglas.

Nationalmuseum är stängt för renovering. Öppnar oktober 2018.

Danmark

Glasmuseet i Ebeltoft
på Jylland invigdes 1986 och återinvigdes efter omfattande tillbyggnad 2006. Samlingen består av 1500 verk av danska och internationella glaskonstnärer som skänkt eller deponerat sina verk. Det står konstnärerna fritt att utbyta eller komplettera sina depositioner. Verken ställs ut i urval i perioder. Dessutom ordnas utställningar av internationellt studioglas under hela året. Glasmuseet har en arbetande glashytta för demonstrationer, produktion och uthyrning.  Finn Lynggaard är eldsjälen bakom museet.     
Glasmuseet i Ebeltoft är ett spännande och levande glasmuseum, väl värt en resa!

Kunstindustrimuseet i Köpenhamn har bytt namn till Designmuseum Danmark
och har en hel del glasföremål i sina samlingar, men inte många visas i den permanenta utställningen. Museet äger en bra samling tidigt studioglas genom framsynta inköp av Jörgen Schou- Christensen, som följt nordiskt studioglas från allra första början. Museets glassamling visades år 2002. Utställningskatalogen MODERN GLASS 1890-2000 ger en god bild av samlingen.

Museet for Moderne Glaskunst, Cisternerne
öppnade år 2001 de gamla underjordiska vattencisterna vid Fredriksbergs slott/ Zoologisk Have. Ett annorlunda glasmuseum, helt utan dagsljus i ett 1800-tals tegelbygge, som en gång rymde 16 000 000 lier vatten

Tyvärr stängdes Glasmuseet 2013. I Cisternerne är det fortsatt konstutställningar av olika slag. Cisternerne ingår i Fredriksbergsmuseerna, dit också glassamlingen ska ha flyttats.

Mera glas i Danmark: Annebergssamlingarna (Nyköbing Sj) har norra Europas privata glassamling av äldre och nyare glas

 

Tyskland
har flera förnämliga glasmuseer och ett flertal mindre museer runt om i landet.

Glasmuseet i Düsseldorf. Glasmuseum Hentrich , har under nyligen pensionerade Helmuts Rickes ledning genomgått en omfattande ombyggnad och nyinredning. Det kanske är det glasmuseum som hittills lyckats bäst med utformingen av innovativa och lättanvända pedagogiska hjälpmedel. Stor samling betydande studioglas och specialutställningar.

 

Frauenau i Bayern, på gränsen till Tjeckien är en gammal glasbygd, som i studioglasvärlden blivit känt genom Erwin Eisch.

Glasmuseet grundades 1975 och nyinvigdes i en nybyggnad år 2005. Museet innehåller ostbayerns glashistoria, men har av naturliga skäl numera tyngdpunkten på studioglas. Många föremål av Eisch, Littleton och de andra företrädarna för den tidiga studioglasrörelsen. Ett arkitektoniskt spännande museum byggt runt en autentisk glashytta.Museets hemsida visar frikostigt interiörbilder och bilder på föremål.

 

Coburg har blivit känt genom de betydelsefulla internationella glasutställningarna/pristävlingarna 1977, 1985 och 2005.

Glasmuseet i Coburg är en del av Kunstsammlungen der Veste Coburg och har fram till iår visats på ett mycket tilltalande sätt i Orangeriet vid Schloss Rosenau i utkanten av  Coburg. I oktober i år, 2008, invigdes en nybyggnad mitt emot orangeriet för att ge mera plats åt den stora samlingen modernt studioglas.

Glasmuseet i Coburg har på sin hemsida en studioglasdatabas, sökbar och öppen för alla!

 

Glasmuseum Immenhausen

ligger i närheten av Kassel. Det är ett spännande glasmuseum, inrymt i en generatorbyggnad i anslutning till en nedlagd glashytta. Man visar dels lokal glashistoria med bruksglas och konstglas, dels en avdelning med studioglas, med verk av många av studioglasets pionjärer och av samtida tyska glaskonstnärer. Specialutställningar och pristävlingar anordnas med tonvikt på tyskt glas.
Så visade man år 2000 en mycket fin utställning av Volkhard Prechts glas, studioglaskonstnär med egen hytta sedan 1963 i DDR.
Vart tredje år och 2009 för 5:e gången ordnas tävlingen/utställningen Immenhauser Glaspreis, öppen endast för tyska konstnärer.

Glasmuseerna i Wertheim, Linnich, Lauscha och Coesfeld-Lette är alla aktiva välrenommerade museer.

 

England

har en av Europas förnämligaste samlingar av studioglas på Victoria & Albert Museum i London i ett galleri som invigdes år 2004. Glas av kända studioglaskonstnärer från hela världen är väl utställda. Riklig glasdokumentation finns tillgänglig.