klotgif


Ny bok:

 

 

 

ny bok

 

 

 


Två toppböcker:

frantzbok rickebok


En bra glashistorisk översikt från British Museum:

historia

1900-talets glashistoria:

cousins

glasbok02

Två historiska handböcker:


form

och en modern:

glafo

check

klein

tomt

Litteratur med tonvikt på studioglasrörelsen:

finn

glassart

england

urbanglass

lynn

blas

Monografier

sybren

kyohei

tom

tom

lynggaard

precht

annwolff

baltic

Kataloger

corning59 corning79

coburg77

coburg2006

clearly linnich

bok01

yg97yg07glasbok03

glasbok04

bok05

glasbok06

glasbok07


glasbok08

bortom

oblåst

Tidskrifter

 

 

om Litteratur

Jag presenterar en lista på äldre och nyare litteratur och tidskrifter, med enkla kommentarer. Listan uppdateras inte efter 1.1 2018

OBS! Glasmuseet i Coburg har en öppen sökbar databas för studioglas.

Formens frigörelse
Cilla Robach. Avhandling Uppsala 2010
Arvinius förlag 2010

Cilla Robachs avhandling har undertiteln" Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige". Den är läsvärd mest som utförlig historieskrivning men innehåller mindre av teoribildning och analys. Glas behandlas ganska knapphändigt.

Contemporary Glass
Redaktör:Blanche Craig
Förlag: black dog publishing, London 2008

Contemporary Glass är en ganska nyutkommen bok, publicerad av förlaget black dog publishing i London, ett förlag som vill publicera välillustrerade böcker om konst och kultur, med ambitionen att lyfta fram samtida företeelser, med en ”fräsch och eklektisk grundinställning”.
Boken Contemporary Glass är iögonfallande anonym. Den har en editor, som redigerat flera andra av förlagets böcker och som inte presenteras. Hur artiklarna om bokens konstnärer kommit till framgår inte, men i en bisats på sista sidan avtackas ett antal personer, som sammanställt ”profile texts”. Det framgår inte vem som valt ut konstnärerna.
Efter att ha skrivit detta vill jag ändå påstå att det är en riktigt intressant bok om glaskonstnärer, som är goda representanter för det samtida internationella glaset. Under rubrikerna Vessel/Object, Sculpture, Surface/Light och Installation presenteras drygt 60 konstnärer i ett delvis okonventionellt urval.
Två svenska glaskonstnärer finns med. Under rubriken Sculpture återfinns Hanna Stahle med ett mycket fint bildmaterial och under rubriken Vessel/Objekt hittar man Karl-Oskar Karlsson, också med fina bilder på objekt i svart glas och ek.
Boken innehåller också tre essäer. Två är skrivna av glaskonstnärer, som presenteras i boken, en av Heike Brachlow som forskar i ämnet On Colour, Glass and Light vid Royal College of Art, en av londonbaserade amerikanen Michael Petry om Artists, Glass and Authorship. Den tredje heter A History of Sculptural Expression in Glass. Författare är Andrew Page, ej presenterad men sannolikt Glass Quaterly´s redaktör. Hans essä behandlar studioglasets historia på det mera distanserade sätt, som nu blivit vanligare från amerikansk sida när det t.ex. gäller studioglasrörelsens betydelse.
Boken kostar 326:- om man handlar på Adlibris.Contemporary Glass
Författare: Susanne K. Frantz
Förlag: Corning Museum of Glass, New York 1989

Viktig analyserande bok om samtidsglas med utgångspunkt från glassamlingen i Corning. Ett amerikanskt perspektiv.

Neues Glas in Europa/New Glass in Europe
Författare: Helmut Ricke
Förlag: Verlagsanstalt Handwerk Gmbh, Düsseldorf 1991

Boken har undertiteln 50 Artists - 50 Concepts. Boken kom ut i samband med en tematisk utställning i Düsseldorf med verk av konstnärer som haft stor betydelse för glasets utveckling under de föregående decennierna. Ricke är en av de få som kan skriva riktigt bra om glas och som har en enorm erfarenhet av europeiskt studioglas.Five Thousand Years of Glass
Författare: Tait, Hugh et al
Förlag: British Museum Press, LOndon 1991

Glasets historia från The First Glassmakers 2500 B.C. fram till 1940, baserat på glassamlingarna i British Museum

Läs mer på:
www.thebritishmuseum.ac.uk

 

The History of Glass
Författare: Dan KLein, Ward Lloyd
Förlag: Little, Brown and Company, London 1984

"KLassisk" glashistoria


20th Century Glass

Författare: Cousins, Mark
Förlag: Grange Books, London  1989

1900-talets glashistoria från Arts&craft fram till studioglasets uppkomst.Glassblowing. A Search for Form
Författare: Harvey K Littleton
Förlag: Van Nostrand Reinhold Company, New York 1971

Klassisk bok om studioglasets idéer, teknik, utrustning mm av en av studioglasets främsta pionjärer. En gång en bibel!

GLASHÅNDBOGEN
Författare: Finn Lynggaard
Förlag: J.Fr. Clausens Forlag, Köpenhamn 1975

Tidig och klassisk handbok för studioglaskonstnärer, skriven med ensamblåsaren i åtanke.''Boken om glas
Författare: Elisabeth Flygt, red
Förlag: Glafo, Växjö 2005

Heltäckande bok om allt från glastilverkning till glashistoria med tyngdpunkt på glasteknik

Läs mer på: www.glafo.se

Czech Glass 1945-1980. Design in an Age of Adversity
Författare: Helmut Ricke et al
Förlag: Arnoldsche Verlag, Düsseldorff 2005

The high artistic quality of Czech glass became known in the West only in the 1970s. The artists drew attention to themselves mainly because they explored the sculptural potential of glass and claimed to create art works in their own right. As a result, Czech glass art established itself as the third European powerhouse together with Scandinavia and Murano. Since the 1980s, it has been the undisputed leader in European glass art.

En mycket viktig bok om en glasvärld, som vi bara delvis kände till!

Artists in Glass. Late Twentieth Century Masters in Glass
Författare: Dan Klein
Förlag: Beazley, London 2001

Dan Kleins personliga urval av samtida glaskonstnärer. Sverige representeras av Bertil Vallien och Ann Wolff, Danmark av Finn Lynggaard. Fint bildmaterial

 

The Story of Studio Glass
Författare: Finn Lynggaard
Förlag: Rhodos förlag, Köpenhamn 1998

Studioglasrörelsens pionjärer ger sina personliga berättelser.

Kan köpas genom Ebeltofts glasmuseum.Glass Art
Författare: Peter Layton
Förlag: A&C Black, London 1996

Peter Layton hör till studioglasets pionjärer - hans London Glassblowing Workshop grundades 1976. I boken skildrar han bakgrunden till studioglasrörelsen, dess framväxt och utveckling. Studioglasets material och tekniker beskrivs utförligt och med vackra bilder. Glaskonstnärer från hela världen porträtteras, också med ett mycket fint bildmaterial.


Studio Glass 1960-2000
Författare: Graham McLaren
Förlag: Shire Publikations, Princes Risborough, England 2002

Liten men innehållsrik bok om engelskt studioglas, dess början och utveckling och en översikt av nuläget.GLASS ART from Urban Glass
Författare: ed. Richard Wilfred Yelle.
Förlag: Schifferbooks, New York 2001

Inför sitt 25-årsjubileum år 2002 gav Urban Glass i New York ut ett fotografiskt praktverk med 500 utsökta bilder av verk av 175 framstående glaskonstnärer, som på olika sätt varit knutna till New York Center for Contemporary Glass. De flesta är givetvis amerikaner, men konstnärer från Europa, Asien och Australien finns med. Paula Bartron, Bertil Vallien , Ulrika Hydman- Vallien , Ann Wåhlström och Hans Frode representerar svenskt glas.

Korta men tungt vägande texter med aktuella synpunkter på glaskonst och studioglas har skrivits av bl.a. välkända Karen S. Chambers, Elaine D. Gustafson och William Warmus. I övrigt är bokens textmaterial magert. För konstnärerna redovisas endast födelseår och hemort, om konstverken kortfattade tekniska uppgifter.American Studio Glass 1960-1990
Författare: Martha Drexler Lynn
Förlag: Hudson Hills Press, New York 2004

Ett försök att analysera studioglasets början och utveckling i Amerka ur konstvetenskaplig synpunkt och med delvis nya värderingar. Helt amerikanskt inriktad men värdefull bok.


Glas och lera
Författare: Lindqvist,Gunnar et al
Förlag: Carlsson Bokförlag, Stockholm 1992

Om blås&knådas framväxt och konstnärer. Bengt-Arne Person har skrivit kapitlet Studioglas.

Kan köpas på blås&knåda


Monografier över studioglaskonstnärer, några kombinerade med utställningskataloger:

De wereld volgens Valkema
Författare: J.Meihuizen-J.Temminck
Förlag: Glasmuseum Leerdam, Leerdam 2005

Biografi över Sybren Valkema, med rikl illustrationer. På holländska.

Läs mer på: www.nationaalglasmuseum.nl

KYOHEI FUJITA. The Man and His Work
Författare: Finn Lynggaard
Förlag: Borgens förlag, Köpenhamn 2000

Fujita arbetade tidigt med bruksglas och fritt format glas i egen hytta i Japan.1975 kom Fujita i kontakt med studioglasrörelsen i Europa och året därefter introducerade han studioglaset i Japan. Sedan slutet av 1970-talet har han arbetat i Murano i långa perioder. Fujita har blivit berömd bl a för sina glasaskar ”att förvara drömmar i”. Lådorna förenar mönstertraditionen från japanska lackaskar med ett modernt expressivt glasspråk.
Finn Lynggaard har skrivit en vänbok till Fujitas 80-årsdag med avsikten att både skriva om glaskonstnären och om människan och vännen Kyohei, en vänskap som sträcker sig tillbaka till 1975 och utställningen av studioglas på Illum detta år. I boken analyseras Fujitas relationer till den japanska traditionen av Atsushi Takeda vid Yokohama Museum of Art och av Finn Lynggaard, med tonvikt på Kazaribako, glasaskarna, men också hans arbete i Murano i en annan tradition och med ett annat slags glas. Jan Friis har fotograferat glas, det japanska landskapet och Fujita i olika miljöer. En vacker bok, som ökar vår kunskap om studioglasets historia!

Finn Lynggaard
Författare: Finn Lynggaard, Finn Sködt

Katalog/biografi med inledning av Kyohei Fujita

 Volkhard Precht
Författare: Hoffman, Kober,Schack von Wittanau m.fl
Förlag: Volkhard Precht, Lauscha 1999

Egentligen en katalog till Volkard Prechts retrospektiva utställning i Glasmuseet i Immenhausen år 2000, men med utförliga läsvärda artiklar om denne studioglaspionjär

Peter Layton & Friends
Författare: Layton et al
Förlag: Halsgrove House, Devon 2006

Boken har getts ut i samband med 30-årsjubileet för London Glass Glassblowing Workshop. Den är givetvis en hyllning till Peter Laytons insatser, men innehåller också en artikel om studioglasets tidiga dagar av Sam Herman och om Laytons tidiga kontakter med det tjeckiska glaset.

Ann Wolff
Författare: H.Issaias, D.Klein, H.Ricke, R. Stewens och K.Wickman
Förlag: Raster förlag, Stockholm 2002

Heltäckande bok om Ann Wolff, ytterst läsvärd, med artiklar bl.a. av Dan Klein, Helmut Ricke och Kerstin Wickman och med ett förnämligt bildmaterial.


Artisans of Glass
Förlag: Bornholms Kunstmuseum, Danmark 2003

Om och av Maibrit Jönsson och Pete Hunner, Baltic Sea Glass, Bornholm. Fint bildmaterial, bl. a. för att visa hur naturen inspirerat glaset.

Läs mer på: www.balticseaglass.dk


 

Äldre och nyare kataloger är guldgruva för inspiration och kunskap.

glass 1959.Corning
Författare: Thomas S Büchner
Förlag: Corning Museum of Glass, New York 1959

Katalogen från den stora internationella glasutställningenni Corning (och Toledo) är intressant läsning. Mycket bruksglas, men också konstglas.Bengt Orup, Vicke Lindstrand, Erik Höglund, Bengt Edenfalk m fl svenskar deltog.

New Glass. A Worldwide Survey
Författare: Warmus et al
Förlag: The Corning Museum of Glass, Corning 1979

Katalog från den viktiga utställningen i Corning 1979. Intressanta inledande artiklar om synen på studioglas och om utvecklingen under 1960- och 70-talet. 273 färgbilder , bl.a. Ulla Forsells Luftslott och Paula Bartrons Brun flaska med trädpropp.

 

 

Coburger Glaspreis 1977

Zweiter Coburger Glaspreis 1985Coburger Glaspreis 2006

Författare: Weschenfelder, Klas m.fl.
Förlag: Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg 2006

Välgjord katalog med artiklar bl.a. av juryns medlemmar och fint bildmaterial

Coburger Glaspreis 2014 håller samma höga klass som föregångarna, både när det gäller texter och bildmaterial.


 

Clearly Inspired. Contemporary Glass and Its Origins
Författare: Karen S. Chambers et al
Förlag: Tampa Museum of Art 1999

Katalog till utställningen med samma namn, som ville visa det historiska glaset som inspirationskälla för samtida konstnärer.Intressant text och bra bilder av det äldre och det samtida glas, som ställdes ut.

Studioglas von den 60ern bis heute.
Författare: Iris Nestler m.fl
Förlag: B.Külen Verlag, Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich 2005

Katalogen innehåller förutom bildmaterial av bla ett 40-tal tidiga skulpturer av Erwin Eisch, flera intressanta uppsatser. Den ena är skriven av Christiane Sellner, som drar paralleller mellan FLUXUS rörelsen och studioglaset i förhållningssätt och internationalism. En andra artikel har Iris Nestler som författare med titeln A Collection of Studioglass in the Context of the Art Scene. Hon framhåller den amerikanska och tyska expressionismen som inspiratörer bl.a. för Eisch och Littleton, och givetvis de primitiva skulpturerna bl.a. från Afrika.
Tysk och engelsk text.


Modern Glass 1890-2000
Författare: Jörgen Schou-Christensen
Förlag: The Danish Museum of Decorative Art, Köpenhamn 2002

Young Glass 1997, Young Glass 2007

Kataloger från pristävlingarna/utställningarna med samma namn i Ebeltoft.

Since its beginning twenty years ago, YOUNG GLASS has become a major international competition of great importance for young glass artists all around the world. The competition was initiated by Glasmuseet Ebeltoft in 1987 to reward and promote innovation and excellence in contemporary glass within the younger generation. In 1997 and 2007 the competition was repeated with great success.

Nordic Glass 2000

Katalog från den nordiska vandringsutställningen Nordic Glass - Glass without boundaries.Goda introduktioner av specialister från respektive land och fina bilder på alla föremål från denna jurybedömda utställning från de nordiska länderna, inklusive Estland, Lettland och Litauen.

SIDEN SIST / DANSK GLAS 2004

Författare: Pernille Anker Kristensen
Förlag: Ebeltoft Glasmuseum, Ebeltoft, Danmark 2003

Katalog till utställningen Siden Sist - Dansk Glas på Ebeltofts Glasmuseum. Utställningen vill visa bredden i danskt glas under dew senaste 10 åren. Välgjord katalog med fylliga bildbeskrivningar och konstnärsuppgifter. Goda bilder på allla utställda föremål.

 

 

The Glass Skin

Författare: Frantz,Susanne K. m.fl,
Förlag: The Corning Museum of Glass, New York  1997

Internationell temautställning med Susanne K. Frantz, Helmut Ricke och Yoriko Mizuta som kuratorer och författarevtill katalogen

The Other Side of the Looking Glass

Författare: Susanne K. Frantz
Förlag: Redding, Californien 2002

The Glass Body and its Metaphors. Turtle Bay Exploration Park.


Zugriff. Glaskünstlerinnen heute/Spirited Approach. Women Glass Artists Today
Författare: Helmut Ricke

Förlag: Kunstmuseum Düsseldorf, Düsseldorf 2000

Utförlig katalog över den utställning av Jutta Cuny-Franz pristagare 1987 -1999, som visades i Düsseldorf vintern 2000-2001, med ett rikhaltigt bildmaterial och utförliga konstnärsbiografier. Helmut Ricke har skrivit om kvinnliga glaskonstnärer i ett historiskt perspektiv . Katalogen innehåller dessutom ett tal av Jutta Cuny-Frantz från GAS 1982 om glasskulptur och bilder av hennes verk. Enda svenska pristagare är Kristin Rapp, som fick priset 1989.

 


Vetri. Nel mondo. Oggi
Författare: Rosa Barovier Mentasti et al
Förlag: Instituto Veneto, Venedig 2004

Rikt illusterad och välskriven katalog på italienska/engelska från en viktig utställning.

BORTOM BRUKEN. Svenskt studioglas 30 år.
Författare: Märta Holkers
Förlag: Kulturspridaren förlag, Växjö 1998

11 studioglaskonstnärer deltog i denna utställning på Smålands Museum, 30 år efter att Åsa Brandt byggde Sveriges första studioglashytta.
Introduktion och utförliga konstnärsbiografier av Märta Holkers.
Kan köpas på blås&knåda  och Smålands museum

 

Oblåst
Författare: Märta Holkers
Förlag: Nationalmuseum, Stockholm 2004

Katalog till vandringsutställningen Oblåst Glas (Skara, Smålands museum, Nationalmuseum, Rihimäki i Finland).
Utställningen har inspirerats av Agnes de Frumeries verksamhet som glaskonstnär. Ugnsgjutet glas av svenska , finska och engelska glaskonstnärer. Konstnärsmonografier och fina bilder.

 

 

 


TIDSKRIFTER

NEUES GLAS/ NEW GLASS
Förlag: Ritterbachs förlag.Red Uta M. Klotz, Tyskland

Utgivningen upphörde 2013

New Glass Revue

New Glass Revue ges ut från Corning Museum of Glass en gång per år. Varje år publiceras bilder av 100 glasobjekt, utvalda av en jury på basis av insända slides. Sedan några år presenteras också "jurors´ choice", där jurymedlemmarna kan lyfta fram intressanta, icke-anmälda glasarbeten, nya eller äldre, som gjort intryck på vederbörande under det gångna året. Varje år publiceras en extensiv bibliografi över nypublicerade  böcker och artiklar om glas efter 1945, på alla tänkbara språk.
Läs mer på:www.cmog.org


GLASHAUS/GLASS HOUSE
Förlag: Glashaus-Verlag, Krefelt. Tyskland

Glashaus är något mera anspråkslös tvåspråkig tidning, som utges i Tyskland med fyra nummer per år. Tonvikten ligger på europeiskt, särskilt tyskt glas. Kortare artiklar, bra kalendarium och många bokrecensioner samt gratis annonssida för korta meddelanden, frågor etc.
Läs mer på: www.glasshouse.de

GLASS, The UrbanGlass Quarterly
Förlag: Urban Glass, New York

Glass ges ut kvartalsvis av Urban Glass i New York. Innehåller artiklar om internationellt glas, recensioner av utställningar och böcker och annonser.
Läs mer på:www.urbanglass.org


GLAS
Förlag: Glasbranschföreningen, Stockholm

GLAS hette tidigare BYGGLAS, en läsvärd och välillustrerad tidskrift utgiven av Glasbranschföreningen, som förutom tekniska reportage och artiklar ibland rapporterar från konstglasvärlden.4 nummer per år.

 

KONSTHANTVERK
Förlag: Peter Öhrlén, Åkersberga

Svenskt Konsthantverk är numera nedlagd.

Kunsthandverk
Författare: Red: Christer Dynna har efterträtt Jorunn Veiteberg som varit redaktör för tidskriften i 10 år.
Förlag: Norske Kunsthåntverkare, Oslo

Högklassig norsk konsthantverkstidskrift, som också är spridd i Sverige.
Läs mer på: www.kunsthandverk.no